Kompaniyalar o’rtasida elektron hujjat almashinuvi

Biz ERI va boshqa vositalardan foydalanib yuridik ahamiyatga ega hujjat almashinuvini taqdim etamiz.

Ishni boshlash

1C bugalteriya sistemasi uchun integratsiya moduli

  • 1С  Tizim (versiya 7.7)

  • Texnik xizmat ko’rsatuvchi
  • Евгений
  • Email: kimev1980@inbox.ru
  • Tel: +998 90 977 95 00

 

  • 1С Tizimi (versiya. 8.1 yoki undan yuqori)

  • Texnik xizmat ko’rsatuvchi
  • Артем Поздеев
  • Email: pozdeev-artem@yandex.com
  • Тел: +998 97 722 78 33