Kompaniyalar o’rtasida elektron hujjat almashinuvi

Biz ERI va boshqa vositalardan foydalanib yuridik ahamiyatga ega hujjat almashinuvini taqdim etamiz.

Ishni boshlash

1C bugalteriya sistemasi uchun integratsiya moduli

  • 1С  Tizim (versiya 7.7)

  • Texnik xizmat ko’rsatuvchi
  • Евгений
  • Email: kimev1980@inbox.ru
  • Tel: +998 90 977 95 00
  • 1С Tizimi (versiya. 8.1 yoki undan yuqori)

  • Texnik xizmat ko’rsatuvchi
  • Salohiddin Sattorov
  • Email: sattarovsalohiddin@gmail.com
  • Тел: +998-94-640-90-44
  • Thick client

   Бухгалтерия. Хозрасчет, редакция 1.3 (1.3.37.1)
  • Thin client

   Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11 (11.4.12.61)